Το παράδειγμα της Καταλονίας

Στην περιοχή της Καταλονίας έχει αποκτηθεί πολύτιμη και πλούσια εμπειρία στη ΣΕΓ μέσω ευρείας και βαθιάς γνώσης και κατανόησης μεταξύ των εμπλεκομένων οργανισμών, καθώς και μέσω ισχυρής πολιτικής δέσμευσης και ειδικής διοικητικής δομής. Οι πρώτες πρωτοβουλίες ΣΕΓ χρονολογούνται από το 1989, όταν διάφοροι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έλαβαν μέτρα για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το έτος 2017 επιτεύχθηκε η συμπερίληψη της ΣΕΓ στον Καταλανικό αστικό κώδικα.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ΣΕΓ στο πλαίσιο του έργου Terracescape,  έχει προβλεφθεί και επιτευχθεί συνεργασία με τον οργανισμό XCN (πρώην XCT), με σκοπό την παροχή καθοδήγησης, τεχνικών συμβουλών και τεχνογνωσίας σχετικά με την εφαρμογή ΣΕΓ. Ο οργανισμός XCN είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την προώθηση της ΣΕΓ ως στρατηγικής διατήρησης των φυσικών, πολιτιστικών και τοπικών πόρων και αξιών της Καταλονίας και του περιβάλλοντός της.

Τον Σεπτέμβριο 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Καταλονία από ομάδα του έργου με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε σχέση με τη στρατηγική της Συμμετοχικής Επιστασίας. Την επίσκεψη πεδίου οργάνωσε ο οργανισμός XCΝ Η ομάδα του έργου είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στην Καταλανική ύπαιθρο και να ενημερωθεί σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών τοπικών πόρων και αξιών της Καταλονίας, μέσω διαφορετικών παραδειγμάτων. Η επίσκεψη παρείχε ένα επαρκές πλαίσιο για την κατανόηση των βασικών στρατηγικών και μεθόδων εφαρμογής Συμμετοχικής Επιστασίας, μέσα από ετερόκλητα παραδείγματα και διαφορετικές αφετηρίες, με σταθερό σημείο αναφοράς την ενεργή συμμετοχή και σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ομάδα του έργου αποκόμισε πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας - σε θέματα τεχνικά, διοικητικά, λειτουργικά κλπ.- τα οποία δύναται και σκοπεύει να επενδύσει δημιουργικά κατά την υλοποίηση του έργου.

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ