Ο Οργανισμός ΣΕΓ

Η Συμμετοχική Επιστασία Γης (ΣΕΓ) υλοποιείται μέσω των αντίστοιχων Οργανισμών. Οι Οργανισμοί Συμμετοχικής Επιστασίας Γης (Οργανισμοί ΣΕΓ) αποτελούν μια αυξανόμενη δύναμη στη διαχείριση της γης στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι μπορούν να συσταθούν μέσω διαφορετικών νομικών μορφών. Μπορούν να είναι μεγάλα ιδρύματα, Κοιν.Σ.Επ., εθελοντικές ομάδες, ενώσεις για τη διατήρηση της φύσης, οργανισμοί μέσω Δήμων, Νομαρχιών κλπ.

Ο Οργανισμός ΣΕΓ «Αγρότες του Αιγαίου», συστάθηκε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Πράσινο Ταμείο, τον Δήμο Άνδρου και την Κοιν.Σ.Επ. «Αγρότες του Αιγαίου», στο πλαίσιο του έργου LIFE Terracescape.

Βασική μέριμνα του Οργανισμού ΣΕΓ «Αγρότες του Αιγαίου», κατά την τετραετία υλοποίησης του έργου LIFE στο νησί της Άνδρου, θα είναι η δημιουργία του οργανωτικού πλαισίου και του πλέγματος συνεργασιών που θα διασφαλίσουν την υλοποίηση των παρεμβάσεων ευθύνης του οργανισμού, που περιλαμβάνουν:

1) δομικές παρεμβάσεις στους επιδεικτικούς αγρούς μέσω αποκατάστασης και συντήρησης των σημαντικών στοιχείων του τοπίου,

2) καλλιέργεια των εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων με κλιματικά φιλικές μεθόδους,

3) παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που να μπορούν να πιστοποιηθούν ως «κλιματικά φιλικά»,

δημιουργία τοπικής ομάδας αγροτών, επαγγελματιών, τουριστικών επαγγελματιών και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, σε μια προσπάθεια αποτελεσματικής προώθησης των τοπικών προϊόντων

5) προώθηση της αγροτικής παραγωγής σε τοπικές επιχειρήσεις

6) περαιτέρω προώθηση των πιστοποιημένων κλιματικώς-έξυπνων τοπικών προϊόντων, σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη που θα δημιουργηθεί από το έργο, σε τοπικές επιχειρήσεις τροφίμων που ενδιαφέρονται για την προώθηση τοπικών προϊόντων καθώς και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις (μικρά ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα).

7) συμμετοχή στην κατάρτιση μέσα από τα σεμινάρια του Σχολείου Ξερολιθιάς συγκεκριμένων ομάδων-στόχων όπως τεχνίτες πέτρας, επαγγελματίες του τουρισμού, μέλη των κοινωνικών επιχειρήσεων, υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης, σπουδαστές, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις από άλλα νησιά του Αιγαίου.

Μετά τη λήξη του έργου LIFE ο ΟΣΕΓ αναμένεται να γίνει οικονομικά αυτοσυντηρούμενος οργανισμός, υποστηριζόμενος από τα έσοδα που προέρχονται από τοπική παραγωγή υψηλής αξίας και από την τοπική σήμανση προϊόντων και την προώθηση. Σταδιακά θα βελτιώσει τα ετήσια έσοδά του από την καλλιέργεια των αναβαθμίδων και θα επενδύσει το εισόδημα αυτό έτσι ώστε επιπλέον εκτάσεις γης να εισέλθουν στο σύστημα. 

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ