Νέα & Εκδηλώσεις

Λόγω επιβολής περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του Covid-19, είχαν παύσει από τον Μάρτιο οι συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες γης στην Άνδρο με σκοπό την ενημέρωσή τους και την υπογραφή συμφωνητικών με τον Οργανισμό Συμμετοχικής Επιστασίας Γης «Αγρότες του Αιγαίου». Στο διάστημα αυτό η επικοινωνία μαζί τους πραγματοποιούταν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, καθώς και μέσω ταχυδρομείου. Από τις αρχές Ιουνίου ξεκίνησαν εκ νέου οι συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες γης με στόχο την υπογραφή συμφωνητικών ώστε να μεταφερθεί η διαχείριση των εκτάσεων με εγκαταλελειμμένα τοπία αναβαθμίδων στον Οργανισμό.  

Τα πρώτα ιδιωτικά συμφωνητικά ανάμεσα στους ιδιοκτήτες γης και στον Οργανισμό Συμμετοχικής Επιστασίας Γης «Αγρότες του Αιγαίου» υπογράφηκαν στην Άνδρο, στο πλαίσιο του έργου LIFE Terracescape. Με την υπογραφή των συμφωνητικών, μεταφέρεται η διαχείριση των εκτάσεων με εγκαταλελειμμένα τοπία αναβαθμίδων στον Οργανισμό για την αποκατάσταση και την καλλιέργειά τους με στόχο την παραγωγή σοδειάς και τη δημιουργία τοπικών προϊόντων υψηλής αξίας.

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Πράσινου Ταμείου, του Δήμου Άνδρου και της Κοιν.Σ.Επ. «Αγρότες του Αιγαίου» υπογράφηκε, οδηγώντας στη δημιουργία του πρώτου Οργανισμού Συμμετοχικής Επιστασίας Γης στην Ελλάδα. Ο Οργανισμός «Αγρότες του Αιγαίου» θα δημιουργήσει το οργανωτικό πλαίσιο και το πλέγμα συνεργασιών για την εφαρμογή συμμετοχικής επιστασίας γης στην Άνδρο, στο πλαίσιο του έργου LIFE Terracescape.

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ