Το έργο

Η Συμμετοχική Επιστασία Γης εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω του έργου LIFE TERRACESCAPE και σκοπεύει στην παραγωγή τοπικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναβαθμίδες, εμπλέκοντας ενεργά τους ενδιαφερόμενους (ιδιοκτήτες γης, γεωργούς, κτηνοτρόφους, τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις κλπ.).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο του έργου: http://www.lifeterracescape.aegean.gr/

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ