Συνεχίζονται δια ζώσης οι συναντήσεις με ιδιοκτήτες γης

Λόγω επιβολής περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του Covid-19, είχαν παύσει από τον Μάρτιο οι συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες γης στην Άνδρο με σκοπό την ενημέρωσή τους και την υπογραφή συμφωνητικών με τον Οργανισμό Συμμετοχικής Επιστασίας Γης «Αγρότες του Αιγαίου». Στο διάστημα αυτό η επικοινωνία μαζί τους πραγματοποιούταν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, καθώς και μέσω ταχυδρομείου. Από τις αρχές Ιουνίου ξεκίνησαν εκ νέου οι συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες γης με στόχο την υπογραφή συμφωνητικών ώστε να μεταφερθεί η διαχείριση των εκτάσεων με εγκαταλελειμμένα τοπία αναβαθμίδων στον Οργανισμό.  

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ