Τι είναι η Συμμετοχική Επιστασία Γης;

Η Συμμετοχική Επιστασία Γης (ΣΕΓ) είναι μια στρατηγική για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των οικολογικών αξιών, που βασίζεται στη συμμετοχή των ιδιοκτητών γης και των χρηστών της (γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων, κλπ.), μέσω εθελοντικών συμφωνιών με Οργανισμούς ΣΕΓ, δηλαδή οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση της γης. Μέσα από την προσέγγιση της ΣΕΓ ενισχύεται η ενεργή εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών σε ζητήματα βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Η ΣΕΓ αποτελεί μια προσαρμοζόμενη προσέγγιση, η οποία μέσω ποικιλίας εργαλείων και μεθόδων, μπορεί να εφαρμοστεί είτε για τον περιορισμό ορισμένων χρήσεων, είτε ή για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση άλλων. Η δυνατότητα εμπλοκής ποικίλων μετόχων διαχείρισης (ιδιοκτητών, χρηστών, φορέων λήψης αποφάσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κλπ.) ενδυναμώνει τον συμμετοχικό χαρακτήρα της ΣΕΓ και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.

Η Συμμετοχική Επιστασία Γης μπορεί να είναι προσαρμοστική, βασιζόμενη στα παραδοσιακά μέσα διαχείρισης για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών. Αναγνωρίζοντας ότι η διαχείριση της γης απαιτεί όχι μόνο την κοινωνική βούληση αλλά και τις σχετικές κοινωνικές δεξιότητες, η προσέγγιση της ΣΕΓ περιλαμβάνει εκπαίδευση για τους άμεσους χρήστες πόρων και για τους φορείς λήψης αποφάσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ